Over ons - Windkracht Vier

Windkracht Vier
Ga naar de inhoud
Over Windkracht Vier
Wie we zijn
en wat we willen uitdragen
We zijn een gemengde vierstemmige zang- en muziekgroep.
De groep telt ruim 50 leden die voornamelijk uit Bergen op Zoom en omgeving komen.
Multicultureel repertoire
uit vier windstreken
Met ons multiculturele repertoire, afkomstig uit de vier windstreken, willen wij mensen ontroeren en verrassen. In de liederen die we in de taal van het land zingen, staan we stil bij de ingewikkeldheid van de samenleving. Thema's zoals onrechtvaardigheid, intolerantie en onverdraagzaamheid staan centraal. Daarnaast klinken vrolijkheid, blijdschap en liefde natuurlijk ook door in ons repertoire.
Samenstelling bestuur en muzikale leiding
Voorzitter: Peter van Meel
Penningmeester: Peter Nuijten
Secretaris: Jan Mol
Bestuurslid: Els Vanwesenbeeck
Bestuurslid: vacant

Muzikale leiding
De muzikale leiding is in handen van Monique Jimkes
Terug naar de inhoud